آرشیو برچسب: انفجار بیروت

انفجار بندر بیروت واقع بسیار تکان دهنده ای برای بشریت بود که عواقب آن تا سال ها می تواند با قی بماند .لحظه انفجار را دوربین های مداربسته نصب شده ...
ادامه مطلب 11 آگوست , 2020