دانلود

نرم افزارهای دوربین مداربسته

download-hik1

تمامی نرم افزار های موبایل ،تبلت با سیستم عامل IOS در این قسمت قرار میگیرد

Hik-ConnectHikCentral iVMS-4500

تمامی نرم افزار های موبایل ،تبلت با سیستم عامل Android در این قسمت قرار میگیرد.

Hik-ConnectHikCentral iVMS-4500

تمامی نرم افزار های مربوط به سیستم عامل ویندوز مخصوص هایک ویژن در این قسمت قرار می گیرد.

SADP TOOLS

تمامی نرم افزار های موبایل ،تبلت با سیستم عامل IOS در این قسمت قرار میگیرد.

IDMSS HD PlusIDMSS LITE

تمامی نرم افزار های موبایل ،تبلت با سیستم عامل Android در این قسمت قرار میگیرد.

 

gDMSS HD PlusgDMSS Lite

تمامی نرم افزار های مربوط به سیستم عامل ویندوز مخصوص داهوا در این قسمت قرار می گیرد.

 

SMART PSS

تمامی نرم افزار های موبایل ،تبلت با سیستم عامل IOS در این قسمت قرار میگیرد

  
  HILOOK VISION

تمامی نرم افزار های موبایل ،تبلت با سیستم عامل Android در این قسمت قرار میگیرد.

  
  HILOOK VISION

تمامی نرم افزار های مربوط به سیستم عامل ویندوز مخصوص هایلوک در این قسمت قرار می گیرد.

  
  HILOOK VISION

تمامی نرم افزار های موبایل ،تبلت با سیستم عامل IOS در این قسمت قرار میگیرد

  
  EAGLE EYES

تمامی نرم افزار های موبایل ،تبلت با سیستم عامل Android در این قسمت قرار میگیرد.

  
  EAGLE EYES

تمامی نرم افزار های مربوط به سیستم عامل ویندوز مخصوص ای وی تک در این قسمت قرار می گیرد

  
  32CH CMS